Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την εορτή του Αγίου Πνεύματος

Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την εορτή του Αγίου Πνεύματος

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψη της επαναλειτουργίας των εμποροπανηγύρεων, η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας του Δήμου Πετρούπολης θα δεχθεί αιτήσεις για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την εορτή του Αγίου Πνεύματός από τις 7 Ιουνίου έως και τις 11 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο email:
katasthmata@petroupoli.gov.gr

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλειπή στοιχεία ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από:

– Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ή Άδεια λαϊκής αγοράς ή Άδεια Πλανόδιου / Στάσιμου Εμπορίου.

– Βιβλιάριο υγείας (εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών).

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες Πετρούπολης).

– Βεβαίωση καταλληλόλητας από το Υγειονομικό (για καντίνες, τροχήλατες συσκευές παρασκευής μικρογευμάτων π.χ. λουκουμάδες κλπ.).

Σε περίπτωση έγκαιρης επαναλειτουργίας των εμποροπανηγύρεων θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία κλήρωσης των θέσεων.

Αρχεία:

Αίτηση συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη