Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ»

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ»
Προϋπολογισμού : 960.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ» (αριθ. Μελέτης 64/2020), προϋπολογισμού 960.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο θα εκτελεσθεί στις οδούς Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, από Ρήγα Φεραίου έως Ανατολικής Ρωμυλίας, επί της οδού Ρήγα Φεραίου από Θεσσαλίας έως Στερεάς Ελλάδος και στην οδό Αρχιπελάγους από Σκουφά έως Ρήγα Φεραίου και αφορά στην ανακατασκευή τους με σκοπό την μετατροπή τους σε ήπιας κυκλοφορίας (εκτός από την οδό Ρ. Φεραίου) και φιλικές ως προς τη χρήση των ποδηλατών.

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

 

Αρχεία

Πρόθεση Δημοπράτησης.