Δήμος Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής ή / και Μουσικών Οργάνων για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Προτάσεις και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Katasthmata@petroupoli.gov.gr, της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Κ. Βάρναλη 76-78).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2024496 & 213-2024498.

Μπορείτε να δείτε το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής ή / και Μουσικών Οργάνων για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Πετρούπολης στο παρακάτω αρχείο.

 

ΑΡΧΕΙΑ

Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής ή / και Μουσικών Οργάνων για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος