Δήμος Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες για το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 θα ισχύουν τα εξής:

 Ωράριο λειτουργίας:

  • Από Δευτέρα έως Παρασκευή το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ θα είναι από τις 7:30 έως τις 20:00, ενώ η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται από τις 8:00 έως τις 19:30
  • Το Σάββατο το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ θα είναι από τις 8:00 έως τις 14:00, ενώ η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται από τις 8:00 έως τις 13:30

 Εξυπηρέτηση κοινού:

  • Χωρίς ραντεβου: Η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού
  • Με ραντεβού: Διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:15 έως τις 19:15, είτε με τηλεφωνική προσυνεννόηση, είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη (kep.gov.gr)
  • Με τηλεδιάσκεψη: Είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:15 έως τις 14:30, με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης (MyKEPLive)

Η εξυπηρέτηση πολιτών στα ΚΕΠ το Σάββατο θα γίνεται μόνο με φυσική παρουσία χωρίς προηγούμενο ραντεβού.

Η είσοδος εντός των ΚΕΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας για την αποφυγή συνωστισμού.