Ζωντανή μετάδοση της 26η Τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου (28.12.2020).

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την 26η Τακτική συνεδρίαση , του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης.

Σημειώστε ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά την ώρα και την διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου.
Μετά την λήξη της ζωντανής μετάδοσης, η συνεδρίαση παραμένει ως αρχειοθετημένη μαγνητοσκόπηση.