Δήμος Πετρούπολης
Κανονισμός παραχώρησης χρήσης σχολικών κτιρίων & σχολικών Γυμναστηρίων.

Ενημερωθείτε από την 66/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης, για τον ισχύοντα κανονισμό παραχώρησης χρήσης σχολικών κτιρίων & σχολικών Γυμναστηρίων.

 

Αρχεία:

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 66/2020.