Δείτε την πρόσκληση της   μέσω τηλεδιάσκεψης 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.