Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 07 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.