ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ (Επίκ. Καθηγητής ΑΣΚΤ), J. BEUYS: ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, ώρα 10:00 π.μ.

Θα ακολουθήσει εργαστήριο με την Κ. Αθανασίου (Μέλος ΕΕΠ, ΑΣΚΤ).