Βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας από σεισμό.

Ενημερωτικό σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τις βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας από σεισμό.