Δήμος Πετρούπολης

Ενημερώνουμε τους δημότες  ότι συνεχίζονται οι αυτοψίες σε οικίες και καταστήματα, σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν καταγραφεί , από τα κλιμάκια Μηχανικών του Δήμου και τα κλιμάκια  της Δ/νσης Αποκατάστασης  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών  (ΔΑΕΦΚ). Επειδή τα αιτήματα είναι εκατοντάδες και ο έλεγχος στα ακίνητα είναι λεπτομερής , ζητούμε την κατανόηση των δημοτών  σχετικά με την όποια  καθυστέρηση.
Από τις έως τώρα αυτοψίες δεν προκύπτουν σοβαρές ζημιές στους φέροντες οργανισμούς των κτιρίων αλλά προβλήματα μικρής έκτασης ( τοιχοποιία κλπ.)
Υπενθυμίζεται  στους δημότες ότι για οτιδήποτε χρειαστούν από την Δευτέρα 22 Ιουλίου , μπορούν να επικοινωνούν   μέχρι τις 15.00 στο τηλέφωνο  2132024400-401.