Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπέστη μια σειρά σημαντικών περικοπών στις δαπάνες κατά την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης γεγονός που οδήγησε σε λιγότερες προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών. Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του, καθώς το σώμα των μαθητών είναι πλέον ετερόμορφο και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις μέσα και έξω από την τάξη.  Η Ελλάδα σήμερα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα.
 
Οι άρτια καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί των σχολείων του δήμου μας και το δυναμικό σώμα των μαθητών με έντονη αίσθηση σχολικής συμμετοχής μπορούν να μετατρέψουν το εκπαιδευτικό σύστημα σε φορέα βιώσιμης ανάπτυξης. Με τη βοήθεια του κεντρικού κράτους και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας και εξετάζουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερης αυτονομίας για τα σχολεία, ένα σταθερό πλαίσιο ευθύνης και μια συνεχή και δημιουργική αξιολόγηση που προκύπτει από όλα τα μέρη.
 
Είναι σημαντικό να δώσουμε κίνητρο στα παιδιά μας ειδικά μάλιστα στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης που διανύουμε, καθώς επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Σκοπός μας είναι να δοθεί προτεραιότητα στις δεξιότητες και τις ικανότητες των παιδιών και των εφήβων μέσα από στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια. Η στήριξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η υλοποίηση προγραμμάτων για την υποστήριξη της μόρφωσης και την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών είναι βασικές προτεραιότητες της διοίκησης του Δήμου.