Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστάθηκε με το ΦΕΚ 868/ τ.Β’/ 17/05/2011 με το οποίο συγχωνεύτηκαν οι Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συστήθηκε μία ενιαία.
Για να δείτε το ΦΕΚ σύστασης, τις αρμοδιότητες και των τρόπο λειτουργίας της Δημοτική Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πατήστε ΕΔΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε Κρήτης 2, 2ος όροφος τηλ. τηλ. 210 50640083/ fax. 210 5064068 και defterovathmia@petroupoli.gov.gr


ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΚΙΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΟΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑ ΡΑΙΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΗΓΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι αποφάσεις της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, αναρτώνται στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” του Δήμου Πετρούπολης, στους εποπτευόμενους φορείς.