ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αν. Ρωμυλίας & Θεσσαλίας

210 5062181

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ελαιών & Κρωπίας

210 5013116

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ρήγα Φεραίου & Στερεάς Ελλάδος

210 5055940

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στρ. Κεφάλα

210 5010030

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ελαιών & Κρωπίας

210 5016118

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Βορείου Ηπείρου & Ολυμπίας

210 5058174

 

ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ανατολικής Ρωμυλίας & Θεσσαλίας

210 5015335

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

28ης Οκτωβρίου & Σκουφά

210 5018700

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Μυστρά και Στρατηγού Κεφάλα

210-5022003

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ηπείρου & Ελαιών

210 5023443

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Κωνσταντινουπόλεως & Βούτσαλη

2105019619

1ο ΕΠΑ.Λ

Κωνσταντινουπόλεως & Βούτσαλη

2105012314