Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαρίστριας του 10ου Δ.Σ. & του 10ου Νηπιαγωγείου, από τους πίνακες προσληπτέων – κατάταξης.

Αρχεία:
1. Πίνακας Προσληπτέων.
2. Πίνακας Κατάταξης.