Δείτε την περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018.

Αρχεία:
Διακήρυξη
Μελέτη
ΤΕΥΔ.


 

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123