Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78),  στις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.  


Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123