Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78),  στις 13 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30. 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123