Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 4ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης.