O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 880.670,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Πετρούπολης και η εξοικονόμηση ενέργειας.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 710.217,74 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 5/09/2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία:
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Αντιστοίχιση Άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
7. Προμέτρηση
8. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
9. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων