Σας ενημερώνουμε ότι:
Σε εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 45605/25172/2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις και επιγραφές, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία για την υπαίθρια διαφήμιση,καλείστε όπως απομακρύνετε μέχρι 30/9/2015 (καταληκτική ημερομηνία) κάθε είδους παράνομης διαφημιστικής κατασκευής ή επιγραφής της επιχείρησή σας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο.