Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης.