Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 4ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης, που βρίσκεται επί των οδών Ηπείρου & Ελαιών την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ..