Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2014 οι εκλογές της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, για το νέο 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Μεταξύ των 25 νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α. εξελέγησαν ο Δήμαρχος Πετρούπολης Σίμος Ευάγγελος, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πετρούπολης Νίκος Σακούτης.