Περίληψη διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Πετρούπολης.