Εγγραφή Χρήστη και Επίπεδα Πρόσβασης.

Κάθε Πολίτης, επιλέγοντας μία υπηρεσία από το μενού Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση, έχει πρόσβαση στις αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσει και στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει στις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης μετά από μία απλή διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αιτήματα στις υπηρεσίες του Δήμου και να παρακολουθήσει την εξέλιξη τους.
Τα προσφερόμενα επίπεδα πιστοποίησης ταυτότητας είναι:
Επίπεδο Α: Πιστοποίηση ταυτότητας απλού χρήστη
Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Α, γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με την καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων στο σύστημα που είναι σημειωμένα με αστερίσκο στη φόρμα εγγραφής.
Η είσοδός  στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιοι οι χρήστες ορίζουν.
Μετά την επιτυχή καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων και υποβολή της φόρμας εγγραφής, αποστέλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί, ένας σύνδεσμος ενεργοποίησης του νέου λογαριασμού.
Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης Επιπέδου Α’ εκτός των δυνατοτήτων του επισκέπτη της Διαδικτυακής Πύλης, έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος ή παραπόνου που αφορούν τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού και Τεχνικών Συνεργείων.
Επίπεδο Β: Πιστοποίηση ταυτότητας εξουσιοδοτημένου χρήστη

Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Β’, γίνεται
1.    συμπληρώνοντας το σύνολο των πεδίων  της φόρμας εγγραφής,
2.    την επιλογή στο ερώτημα περί επιθυμίας εγγραφής ως πιστοποιημένος χρήστης και
3.    την αυτοπρόσωπη παρουσία του Πολίτη στην Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του και ενός παραστατικού που αποδεικνύει τον ΑΦΜ, την Δ.Ο.Υ και την διεύθυνσή του.
Η είσοδός στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password).
Κάθε πιστοποιημένος χρήστης εκτός των δυνατοτήτων του Επιπέδου Πιστοποίησης Α’, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήματα, αλλά και να λαμβάνει  πιστοποιητικά ταχυδρομικώς. Επίσης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά του δεδομένα όπως π.χ. οικονομικές οφειλές,  εκκρεμότητες κτλ.
Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τον πιστοποιημένο χρήστη, αποστέλλονται ταχυδρομικώς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (με επιβάρυνση του παραλήπτη) στην ορισμένη από τον χρήστη Διεύθυνση.

(Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία εγγραφής και την χρησιμοποίηση των Hλεκτρονικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Πύλης, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email: noc [@] petroupoli.gov.gr )

Ενημερωθείτε για την εφαρμοζόμενη Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας  και  Εγγραφείτε τώρα!