Χρήσιμα Τηλέφωνα
Υπηρεσιών του Δήμου

Αυτοτελή τμήματα

Δεληγιάννης Νικόλαος

Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
Τηλ. Επικοινωνίας: 2132024448

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ντρένη Ευθυμία

Διευθύντρια
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024475

Τογγελίδη Άννα

Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024462

Πέγκας Γεώργιος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μισθοδοσίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024430

Περγάρη Ειρήνη

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5064090

Κωνσταντοπούλου Αγγελική

Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024451

Κακαλιάς Ευστράτιος

Προϊστάμενος Τμήματος Δημ. Συμβουλίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024486

Ληξιαρχείο

Νατάσσα Γεωργιάδου

Ληξίαρχος
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5064096 - 097

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατσιαδράμης Βασίλειος

Διευθυντής
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024444

Τσαπραλή Αννα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δημ. Κοιμητηρίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024443

Παπαδοπούλου Φανή

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024409

Γοριδάρη Γεωργία

Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024449

Ιωάννης Αλεξόπουλος

Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024435

Ρήγα Κωνσταντίνα

Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 2132024493

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρκόπουλος Χαράλαμπος

Διευθυντής
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024434

Δημητρίου Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος Υδραυλικών έργων και Οδοποιίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024426

Κόνιαρη Θεοδώρα

Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024437

Τσουμπός Ιωάννης

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5021300

Σοφία Κρητικού

Προϊσταμένη Τμήματος Αρχιτεκτονικών Έργων
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024450

Τολιοπούλου Αικατερίνη

Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024464

Κακοταρίτης Νικόλαος

Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρολογικού
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5021300

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Μανωλάκος Βενετσιάνος

Αναπληρωτής Διευθυντής
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5021300

Σπίνου Αθηνά

Προϊσταμένη Τμήματος καθαρισμού και Φύλαξης κτιρίων
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5021300

Μανωλάκος Βενετσιάνος

Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5021300

Βογιατζής Γεώργιος

Προϊστάμενος Καθαριότητας
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5021300

Μυτή Ανθούλα

Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5021300

Δημήτριος Κρουσανιωτάκης

Προϊστάμενος Πρασίνου
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5021300

Διεύθυνση Παιδείας - Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής

Αποστολάκη Πηγή

Διευθύντρια
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5064064

Νικολακοπούλου Χριστίνα

Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5064079

Πέτσας Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5064061

Μπάτραλη Φωτεινή

Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5064083

Διεύθυνση Πολιτισμού - Αθλητισμού και Νεολαίας

Παπουτσά Ευαγγελία

Διευθύντρια
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5061136

Γεωργακάκη Ελευθερία

Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5061037

Γιαννακού Μαρία

Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5061136

Γιαννόπουλος Αθανάσιος

Προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5061136

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας

Κολυβάς Νικόλαος

Διευθυντής
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024447

Κατσίκη Στυλιανή

Προϊσταμένη Τμήματος Χορήγησης Αδειών
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024498

Βασιλάκου Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2024496

Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ιωάννης Παλαβούρας

Διευθύντρια
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2031801

Προβατάρη Δέσποινα

Προϊσταμένη Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2031800

Γκίζας Διονύσιος

Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2031802