Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης , που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 22 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ