Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 20 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.