129 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ», επί της οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 88 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

130

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 90 στην Πετρούπολη, στην επωνυμία Β. ΜΙΧΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.   

131

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου της για το  έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί της οδού Ελαιών 91 & Τριπόλεως στην Πετρούπολη,  στο όνομα ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ.    

132

Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικό   μηχάνημα μικρής ισχύος) & παράταση ωραρίου της για το  έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ”», επί της οδού Περικλέους 128 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΚΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

133

Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ», επί των οδών Θεσσαλίας 199 & Σκουφά 108 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.