Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις 08 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30.