85

Λήψη απόφασης  επί αιτήματος για την χορήγηση τρίμηνης αναστολής ανάκλησης της  άδειας λειτουργίας , του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της  οδού ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 στην Πετρούπολη, στην επωνυμία Σ ΛΑΔΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 86

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΙΛΙΚΑ», επί της οδού ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 39 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 87

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «MINI MARKET-ΨΙΛΙΚΑ», επί της οδού ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 99 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΜΑΛΑΦΕΚΑ ΣΟΦΙΑ.

 88

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΚΡΕΠΕΡΙ) ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», επί της οδού ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 1 στην Πετρούπολη, στην  επωνυμία Θ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 89

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την χορήγηση πρόεγκρισης  ή μη άδειας ίδρυσης και  λειτουργίας καταστήματος: από ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ σε ΨΙΛΙΚΑ , επί της οδού 28ης 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32 στην Πετρούπολη, στο όνομα ΧΕΡΟΥΒΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ.

 90

Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου της για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ»,, επί της οδού 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 στην Πετρούπολη, στην επωνυμία Δ. ΒΡΑΧΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..

 91

Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου της για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ», επί της οδού ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 199 & ΣΚΟΥΦΑ 108 στην Πετρούπολη, στο όνομα  ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.