Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.