Δημοτικό τέλος 0,5% ή 5%

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Δήλωση  Τέλους 0,5%-5%.
β) Περιοδική δήλωση του ΦΠΑ σε φωτοτυπία.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων,είναι αυτά των οποίων η άδεια λειτουργίας αναφέρει ότι διαθέτουν πάγκους η τραπεζοκαθίσματα.
2. Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων,είναι τα νυχτερινά κέντρα,οι αίθουσες χορού και τα καταστήματα με ποτά και θέαμα (καμπαρέ,νάιτ κλάμπ,μπουάτ).
3. Σε περίπτωση μη υποβολής εκπρόθεσμης η ανακριβούς δήλωσης,επιβάλλεται σε βάρος του υποχρέου πρόστιμο ίσο με το 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης,με ανώτατο όριο το ισόποσο του τέλους.