Υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2004 (Κλάση 2025)

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους δημότες γεννηθέντες το έτος 2004 (Κλάση 2025) ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 (από 2 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022).

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, αλλά και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.stratologia.gr κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxisnet και τον Στρατιωτικό Αριθμό.

Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο
• Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κ.Ε.Π. καθώς και στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Αττικής στο τηλέφωνο: 2131501774.

Διαβάστε το πλήρες περιεχόμενο των οδηγιών κατάθεσης Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3qL9QYj