Δήμος Πετρούπολης

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου (Μπουμπουλίνας και Αθανασίου Διάκου), στις 20.00, ενημέρωση για τα τμήματα Φωτογραφίας.
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου (Μπουμπουλίνας και Αθανασίου Διάκου), 17.00 – 18.00 ενημέρωση για τα παιδικά τμήματα εικαστικών και 18.00-19.00 ενημέρωση για τα τμήματα εικαστικών ενηλίκων.
Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019, στον Γ΄  όροφο του Πνευματικού Κέντρου (Μπουμπουλίνας και Αθανασίου Διάκου), στις 19.00, θα γίνει η πρώτη συνάντηση του τμήματος Αγιογραφίας.
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 στο εργαστήριο Κεραμικής στο Πνευματικό Κέντρο στις 19.00 (είσοδος από Αθανασίου Διάκου), θα γίνει η πρώτη συνάντηση των αιτούντων για πρώτη φορά στο τμήμα Κεραμικής.