Όλο και πιο συχνά γινόμαστε μάρτυρες καταστροφών που προκαλούνται  είτε από ανεξέλεγκτα φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, καύσωνες ) είτε από την αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση  στο περιβάλλον (πυρκαγιές, εκτεταμένα τεχνολογικά ατυχήματα, περιβαλλοντικές μολύνσεις- ρυπάνσεις). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες παραμένουν θεατές και αδυνατούν  να συμβάλουν στην αντιμετώπιση, τη διαχείριση αλλά και την παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο και τους πληγέντες συνανθρώπους τους. Ταυτόχρονα η εμπειρία έχει δείξει ότι συχνά γίνονται θύματα ενός καταστροφικού φαινόμενου επειδή δεν γνωρίζουν πως να προστατευθούν.  Ο Δήμος Πετρούπολης  συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» καλώντας όλους του κατοίκους της πόλης να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση και εξειδίκευση που ουσιαστικά αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο ζωής.
 Το πρόγραμμα  έχει στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου πυρο-προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών αλλά, κυρίως, την ενίσχυση της έννοιας του εθελοντισμού στη συνείδηση όλων όσοι επιθυμούν και θέλουν να προστατεύσουν τον τόπο και τον συνάνθρωπό τους. Η εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, έχει διάρκεια 100 ωρών σε διάστημα δύο έως τριών μηνών και αφορά μεταξύ άλλων γνώσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών, αυτοπροστασίας, οργάνωσης καταυλισμών, διαχείρισης πανικού, ομαδικής δράσης και συμμετοχής σε διασώσεις ενώ καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα ακραίων φυσικών καταστολών όπως πυρκαγιές, σεισμοί πλημμύρες κ.α. 
Ειδικά για το Δήμο της Πετρούπολής που διαθέτει τον φυσικό πλούτο του Ποικίλου Όρους το οποίο απειλείται συστηματικά τους θερινούς μήνες από τις πυρκαγιές, η εθελοντική πυροπροστασία κρίνεται απαραίτητη. Οι δημότες μπορούν να προμηθεύονται τις αιτήσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα από την διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (κ. Νικ. Κολυβάς τηλ. 213 2024424 ) ή από το Γραφείο Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων (κ. Δημ. Αγγελινάς τηλ. 213 2024475)
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από έξι συναρμόδια υπουργεία, την Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συναρμόδιους φορείς και ερευνητικά κέντρα και πιστοποιείται με το σύστημα ποιότητας ISO 9901:2000.