Παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
α) Αίτηση  ενδιαφερομένου (πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ)
β) Έλεγχος  χώρου
γ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση παραχώρησης
δ) Καταβολή  ποσού ανάλογα με τάφο :
διαστάσεων 2,50 X 3,00 = 7,50τ.μ. (διπλός) ή  1,40 Χ 2,80 = 3,90τ.μ. (μονός), σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο τελών ((βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.)
ε) Σύνταξη Παραχωρητηρίου.
Χρήσιμες πληροφορίες
Παραχωρείται χώρος για οικογενειακό τάφο μόνο σε δημότες ή κατοίκους,στα τμήματα 1 και 2 του Δημοτικού Κοιμητηρίου και μόνο εφόσον υπάρχει επάρκεια χώρου τάφων τριετούς διάρκειας.
Μετά τη κατασκευή του μνημείου ο δικαιούχος του οικογενειακού τάφου υποχρεούται σε ετήσια καταβολή τέλους συντήρησης.(βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.)