Φιλαρμονική στο μέγαρο μουσικής
Ένταξη της φιλαρμονικής του Δήμου Πετρούπολης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού

Ο Δήμος Πετρούπολης με το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλαρμονικής, μετά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 5.000 €.
Η Φιλαρμονική του Δήμου μας είναι ένας από τους οκτώ (8) φορείς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα!

Η πράξη με τίτλο «Η φιλαρμονική του Δήμου Πετρούπολης κοντά στους νέους και τον πολιτισμό» υποβλήθηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για επιχορήγηση Φιλαρμονικών το 2020 με τις κάτωθι προτεραιότητες:
⦁ την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στον πολιτισμό και τη συμμετοχή του πολιτισμού στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων και νέων
⦁ την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των πολιτιστικών αποθεμάτων της Πετρούπολης με κινητικότητα, εξωστρέφεια και συνεργασία με άλλους φορείς
⦁ την αισθητική καλλιέργεια των πολιτών
⦁ τη δημιουργία νέων ακροατηρίων και την ανάδειξη του θεσμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας