Δήμος Πετρούπολης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

– Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 5 μέχρι Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο, Εθν. Αντίστασης 61 – Τηλέφωνο 210 5061421.
– Ωράριο για την υποβολή αιτήσεων: Τετάρτη 5 έως Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 9 με 1 το πρωί και 5 με 8 το απόγευμα και Τετάρτη 12 έως Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 9 με 2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Η αίτηση συμμετοχής έχει ισχύ υπεύθυνης Δήλωσης. Η αίτηση δεν αποτελεί εγγραφή.
    – Οι κάτοικοι Πετρούπολης έχουν προτεραιότητα στην πλήρωση των θέσεων κάθε δραστηριότητας.

– Ο κάθε ενδιαφερόμενος, ενήλικος και ανήλικος, μπορεί να αιτηθεί μέχρι δύο δραστηριότητες.
– Κάθε αίτηση εγγραφής αντιστοιχεί σε μία (1) δραστηριότητα.
– Προϋπόθεση για κατάθεση αίτησης είναι η εξόφληση συνδρομών του προηγούμενου έτους.
– Οι συμμετέχοντες προηγουμένων ετών σε δραστηριότητα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής εκ νέου.
Στα τμήματα Αρχαρίων, για τα οποία ο αριθμός των αιτουμένων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Τμήματος, για την πλήρωση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. Επίσης κλήρωση θα πραγματοποιηθεί για τους συμμετέχοντες στα Τμήματα Κεραμικής που έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη παρακολούθησης λόγω περιορισμένων θέσεων στα αντίστοιχα τμήματα. Για τον χώρο και τον χρόνο της κλήρωσης θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παραστούν.

Διαδικασία κατάθεσης της αίτησης

– Η αίτηση κατατίθεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με σειρά προτεραιότητας που δίδεται καθημερινά από τη Γραμματεία. Μαζί με την αίτηση, κατατίθενται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
– Πριν από την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος καλείται να λάβει γνώση για τις υποχρεώσεις συμμετοχής στα Τμήματα Πολιτισμού σε έγγραφο το οποίο κατατίθεται υπογεγραμμένο από τον αιτούντα μαζί με την αίτηση και χωρίς το οποίο η αίτηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
– Κάθε αίτηση έχει το δικό της αριθμό πρωτοκόλλου, αντίγραφο του οποίου παίρνει και ο αιτών.
– Η κατάθεση αίτησης ανηλίκου γίνεται μόνο από τους γονείς και  από τρίτα πρόσωπα με εξουσιοδότηση από το γονέα. Μαζί με την αίτηση, απαραίτητη είναι η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή φωτοτυπία αυτού ή κάθε δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
– Η κατάθεση αίτησης ενηλίκου γίνεται μόνο από τον ίδιο ή από τρίτα πρόσωπα με εξουσιοδότηση.

Δικαιολογητικά για την αίτηση

– Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικό της Εφορίας από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας στο όνομα του ενδιαφερομένου.
– Βιβλιάριο υγείας του παιδιού, ή φωτοτυπία αυτού ή κάθε δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης.

Διαδικασία εγγραφής

Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις για να εγγραφεί (δείτε απαραίτητα δικαιολογητικά), ο αιτούμενος πληροφορείται μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της δραστηριότητας που έχει δηλώσει. Εάν συμφωνεί με το πρόγραμμα, πραγματοποιεί την εγγραφή του στην Γραμματεία Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικό Κέντρο)  με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγραφής και την καταβολή της συνδρομής του και παίρνει την κάρτα συμμετοχής στη δραστηριότητα.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή

Μία φωτογραφία.
Για το τμήμα της ρυθμικήςκαικινητικήςαγωγής, ιατρική βεβαίωση παρακολούθησης από παιδίατρο ή παθολόγο.
Για το τμήμα του σύγχρονουχορού ιατρική βεβαίωση παρακολούθησης από παιδίατρο ή παθολόγο.
Για το τμήμα γιόγκα, ιατρική βεβαίωση παρακολούθησης από καρδιολόγο.
Για το τμήμα λάτινεφήβων και ενηλίκων ιατρική βεβαίωση παρακολούθησης από καρδιολόγο.
Για το τμήμα παραδοσιακώνχορώνιατρική βεβαίωση από παιδίατρο για παιδιά και από καρδιολόγο για ενήλικες και παιδιά άνωτων16ετών.
Για τους ανέργους, πρωτότυπηβεβαίωσηανεργίαςαπό ΟΑΕΔ, η οποία θα ανανεώνεται και θα κατατίθεται εκ νέου μετά τη λήξη της.
Για τους φοιτητές, φωτοτυπία τριπτύχου ή φοιτητικόπάσο.
Για τους τρίτεκνους ή πολύτεκνουςπου θα εγγράψουν όλαταπαιδιάτους, πιστοποιητικόοικογενειακήςκατάστασης.
Για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, γνωμοδότηση υγειονομικήςεπιτροπής.
Οι ιατρικέςβεβαιώσεις, όπου απαιτούνται, πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι φωτοτυπίες. Θα πρέπει σε αυτές να αναφέρονται τυχόν εγχειρίσεις,  σε χρόνιες ασθένειες η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεται  και όποια άλλη πληροφορία αφορά την ασφάλεια του συμμετέχοντα.
Για τους Παραδοσιακούς Χορούς, οι εγγραφές μπορούν να γίνουν και με υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση politismos@petroupoli.gov.gr Για την ηλεκτρονική αίτηση των παραδοσιακών χορών πατήστε εδώ… .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

– Η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται μόνο στους συμμετέχοντες οι οποίοι κατέχουν κάρτα συμμετοχής και στους διδάσκοντες.
– Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στον ειδικό πίνακα, στην είσοδο και στις αίθουσες διδασκαλίας.
– Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φροντίζουν, να σέβονται και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους διδασκαλίας.
– Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλικών στους χώρους διδασκαλίας των μαθημάτων.
– Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Δήμου Πετρούπολης.
– Για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών αντικειμένων στους χώρους διδασκαλίας ο Δήμος Πετρούπολης δεν φέρει καμία ευθύνη.
– Τα ανήλικα παιδιά θα τα φέρνουν και θα τα παραλαμβάνουν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία των γονέων/κηδεμόνων ιδιαίτερα κατά την αποχώρηση των παιδιών από το μάθημα.
– Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά κατασκευής και έκθεσης των δημιουργιών τους βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Το ίδιο ισχύει και για τις απαιτούμενες στολές/κοστούμια των τμημάτων θεάτρου και χορού.
– Οι εκδηλώσεις μας δύναται να μαγνητοσκοπούνται και να φωτογραφίζονται για το αρχείο του Δήμου και το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
– Οι συνδρομές καταβάλλονται για όλο το χρονικό διάστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας (από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο ανάλογα με τη δραστηριότητα).
– Σε περίπτωση που θέλει να διακόψει την παρακολούθηση, ο συμμετέχων οφείλει να δηλώσει εγγράφως τη διαγραφή του στη γραμματεία πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Πολιτιστικό Κέντρο) και μόνο. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται δεδομένη η παρακολούθηση και είναι υποχρεωτική η εξόφληση των συνδρομών.
– Για τις δραστηριότητες του χορού οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στη γραμματεία την περίπτωση που λαμβάνουν φάρμακα. Για τους ανήλικους, τη γνωστοποίηση κάνουν οι γονείς.