Δήμος Πετρούπολης

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου  απαιτείται :
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, εκδίδονται εφόσον έχει αποβιώσει και έχει δηλωθεί στο Δήμο Πετρουπόλεως ή έχει ταφεί εντός των διοικητικών ορίων του.

Αρχεία
• Αίτηση για Ληξιαρχείο