Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πετρούπολης αποτελεί μια νέα συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) Δομή ενταγμένη στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε συνέχεια της εξάχρονης λειτουργίας της Δημοτικής Αποθήκης Τροφίμων.
Τι είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικά/οικονομικά ατόμων και οικογενειών που διαμένουν στο Δήμο Πετρούπολης, με δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης σε τακτική βάση.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου περιλαμβάνει τους εξής άξονες:
• Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης
• Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική στους ωφελούμενους μέσω ενδυναμωτικών πρακτικών για την κοινωνική ένταξη σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο
• Συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου
• Υπηρεσίες διασύνδεσης ωφελούμενων με τοπικούς φορείς
Απευθύνεται σε:
• ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των νόμιμα διαμενόντων στο Δήμο Πετρούπολης (άνεργοι, ανασφάλιστοι, ασφαλισμένοι που απειλούνται ή βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, ηλικιωμένοι, άστεγοι, θύματα κακοποίησης κ.ά.)
Τα δωρεάν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης της Δομής εξασφαλίζονται από:
• ενέργειες της Διεύθυνσης Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης
• αφιλοκερδείς δωρεές και χορηγίες πολιτών και συλλόγων
• συγκεκριμένες συνεργασίες και δράσεις κινητοποίησης με τα τοπικά δίκτυα
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πετρούπολης στελεχώνεται από: 1 Κοινωνικό Λειτουργό (ΤΕ) και 1 Βοηθητικό Προσωπικό (ΔΕ)
Υπεύθυνη Λειτουργίας Δομής: Κωνσταντίνου Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-17:00
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: καθημερινά από τις 10:00-14:00
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Στέγη Πολιτισμού ‘’Γιάννης Ρίτσος’’, Αθ. Διάκου 88 Α & Αγ. Δημητρίου

Τηλ.: 2105064105
Email: koin.pantopolio@petroupoli.gov.gr
Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Ενημερωθείτε για τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Δήμου Πετρούπολης.