Κανονισμός Καθαριότητας.

 
Με την 37/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Π.Δ. 410/95.

Πατείστε για να δείτε τον  κανονισμό καθαριότητας..