Καθορισμός Τελών Νεκροταφείου.

Ενημερωθείτε για τον καθορισμό των Δημοτικών τελών που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημοτικό Κοιμητήριο, σύμφωνα με την αριθ. 244/2019 πράξη του Δημ. Συμβουλίου  και ισχύει για το έτος 2020.