Καθορισμός Τελών Νεκροταφείου.

Ενημερωθείτε για τον καθορισμό των Δημοτικών τελών που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημοτικό Κοιμητήριο, σύμφωνα με την αριθ. την αριθμ.19/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και ισχύει για το έτος 2021.