Καλωσήρθατε στον Δήμο Πετρούπολης
Ωράριο: 08:00 - 14:00
 • Δευτέρα: 08:00 - 14:00
 • Τρίτη: 08:00 - 14:00
 • Τετάρτη: 08:00 - 14:00
 • Πέμπτη: 08:00 - 14:00
 • Παρασκευή: 08:00 - 14:00
 • Σάββατο: Κλειστά
 • Κυριακή: Κλειστά

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – PRIVACY NOTICE

Ο Δήμος Πετρούπολης δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει και επεξεργάζεται για το σύνολο των φυσικών προσώπων που αλληλεπιδρούν ή συναλλάσσονται μαζί της και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες της, ώστε να είναι σύμφωνες με τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (679/2016) – GDPR.

Με την παρούσα δήλωση, ο Δήμος Πετρούπολης επιθυμεί να ενημερώσει, όσους έρχονται σε επαφή μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο (διά ζώσης, ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, διαδικτυακά) και με οποιαδήποτε ιδιότητα (εργαζόμενοι, πολίτες-καταναλωτές, συνεργάτες και κάθε τρίτο φυσικό πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με το Δήμο Πετρούπολης άμεσα ή έμμεσα) με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, δηλαδή στοιχεία τα οποία μπορούν άμεσα ή έμμεσα να τους ταυτοποιήσουν, από που λαμβάνει τα δεδομένα, τα κριτήρια με τα οποία καθορίζει τον χρόνο τήρησης των δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί το κάθε φυσικό πρόσωπο να ασκήσει τα δικαιώματά του και την τήρηση σχετικών πολιτικών ασφαλείας, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εγγυώνται την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική και να κατανοήσετε τους όρους αυτής λαμβάνοντας πλήρη γνώση για τα δικαιώματά σας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ο Δήμος Πετρούπολης επεξεργάζεται δεδομένα των εργαζομένων του, των πολιτών του, των συνεργατών του φυσικών προσώπων ή των υπαλλήλων τους, των προμηθευτών του, των προσώπων, τα οποία κάνουν χρήση της ιστοσελίδας του και της φόρμας επικοινωνίας και της διαδικτυακής πύλης.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Ο Δήμος Πετρούπολης  λαμβάνει τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται κυρίως από τα ίδια τα υποκείμενα-φυσικά πρόσωπα. Περαιτέρω μπορεί να λάβει δεδομένα μέσω cookies, ip και προγράμματα περιήγησης, μέσω των συνεργατών-προμηθευτών του, ή μέσω δημοσιευμένων στοιχείων από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Για λόγους που μπορεί να αφορούν ανωτέρα βία ή έννομη υποχρέωση, ο Δήμος Πετρούπολης μπορεί να ζητήσει δεδομένα από δημόσιους φορείς, εφόσον έχει τεκμηριωμένο έννομο συμφέρον και ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον Δήμο Πετρούπολης μέσω της ιστοσελίδας του αφορούν δεδομένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή δεδομένα μέσω της πύλης διαδικτυακής εξυπηρέτησης.

Μέσω της φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας συλλέγονται τα εξής:

 • Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Μέσω της εγγραφής σας στην πύλη διαδικτυακής εξυπηρέτησης:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα πατέρα και ονοματεπώνυμο μητέρας
 • Ονοματεπώνυμο συζύγου
 • Αριθμός ταυτότητας
 • Φύλο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου κατοικίας
 • Αριθμός τηλεφώνου εργασίας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου και τηλεμοιοτυπίας (φαξ)

 

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο Δήμο Πετρούπολης σε συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας.

Συλλέγουμε τα δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα επεξεργαζόμαστε κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και μόνο αυτά που χρειαζόμαστε.

Διατηρούμε τα δεδομένα επικαιροποιημένα και φροντίζουμε για την ακρίβειά τους ή για τη διαγραφή και διόρθωσή τους, όταν αυτά είναι ανακριβή, σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας.

Διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρόνο χρειάζεται ο σκοπός της επεξεργασίας και στη συνέχεια φροντίζουμε για την ασφαλή καταστροφή τους.

Φροντίζουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση και κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου μπορεί να επιβληθεί η κοινοποίησή τους από τη σχετική νομοθεσία, ή για λόγους προστασίας ζωτικών συμφερόντων προσώπων ή ανωτέρας βίας, οπότε και μπορεί να κοινοποιηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή πρόσωπα που νομιμοποιούνται προς αυτό. Σε περίπτωση που ο Δήμος Πετρούπολης χρησιμοποιήσει εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της διασφαλίζει, ότι παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Ο Δήμος Πετρούπολης διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και μετά την ολοκλήρωση αυτού, για όσο επιβάλλεται από νομικές υποχρεώσεις, που πηγάζουν από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου, ή για όσο υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις και πιθανές νομικές αξιώσεις μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση συγκατάθεσης η επεξεργασία σταματά με την ανάκλησή της.

Οι ακριβείς χρόνοι τήρησης για κάθε επιμέρους διαδικασία είναι καταγεγραμμένοι στο Μητρώο Επεξεργασιών που τηρεί ο Δήμος Πετρούπολης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτικότερη ενημέρωση, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει για εσάς. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε τη διαγραφή ή διόρθωση ή περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε δεδομένα σας για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφάλειας. Επιπλέον, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Επιγραμματικά, τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον GDPR, είναι τα εξής:
• Δικαίωμα στην πρόσβαση στα δεδομένα σας
• Δικαίωμα διόρθωσης των μη ορθών ή ελλιπών δεδομένων σας
• Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας («Δικαίωμα στη λήθη»)
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
• Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Πετρούπολης εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο και προς διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους. Διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας και διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας ή ανάκαμψης από καταστροφές. Διαθέτει πολιτικές για τη συλλογή τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεστε (εργαζόμενοι, συνεργάτες, πολίτες), καθώς και διαδικασίες για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας. Ο φορέας δεσμεύει τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του με ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, όπως δεσμεύεται και ο ίδιος, ενώ έχει ενσωματώσει στις συμβάσεις του με εξωτερικούς συνεργάτες τις επιταγές του άρθρου 28 του GDPR.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ Η’ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Στα πλαίσια του σκοπού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τα επιμέρους μέτρα προστασίας και τις σχετικές διασφαλίσεις. Για τη χρήση δικτυακών πλατφορμών ή μέσων υπάγεστε περαιτέρω στους όρους αυτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, για την αίτηση χορήγησης αντιγράφου της πολιτικής της εταιρίας στην οποία υπάγεστε, για ενημέρωση και για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Η Δήμος Πετρούπολης δεσμεύεται να απαντήσει και να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση εντός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση του αιτούντος εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων ο αιτών θα ενημερωθεί για τους λόγους αυτής εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους ανά αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα ώστε να παρέχονται στο Δήμο Πετρούπολης τα δικαιώματα του αρθ. 12 παρ. 3 του GDPR. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων γίνεται μόνο γραπτώς με αποστολή σχετικού mail στο dpo@petroupoli.gov.gr ή με συστημένη επιστολή στην έδρα του φορέα, Δήμος Πετρούπολης

Κώστα Βάρναλη 76 – 78 Πετρούπολη 13232

info@petroupoli.gov.gr

213  20 24 401210  50 65 401.

Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο, διεύθυνση). Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων, που σας παρέχει ο Κανονισμός, αλλά και γενικότερα, σε περίπτωση ερωτημάτων, διευκρινίσεων και καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς υποστήριξη και συνδρομή. Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Γραφεία:

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Close Popup

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητά της και προκειμένου να μετρήσει την επισκεψιμότητα, τη χρήση και την απόδοσή της, καθώς και για να σας παρέχει λειτουργίες δικτυακών πλατφορμών, όπως μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πατώντας «ΔΕΧΟΜΑΙ» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις των cookies κάνοντας κλικ στο πεδίο "ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΟΥ". Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον οποτεδήποτε μέσω των Ρυθμίσεων Απορρήτου (Κέντρο Απορρήτου). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.


Google Analytics
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες
Open Privacy settings