Μία από τις σημαντικότερες δράσεις πρόληψης και μείωσης των κινδύνων από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό διατηρείται θεματική ενότητα Πολιτικής Προστασίας στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).
Επίσης, μπορείτε να δείτε το έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με τους σχετικούς συνδέσμους και το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΔΩ