ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων για τις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο των δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών:

  1. “ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ”, στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=35sCxC9lE_8&feature=youtu.be
  2. “ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ”, στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=r-HmWs6JqUk&feature=youtu.be
  3. “ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ: ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ”, στον σύνδεσμο:https://www.youtube.com/watch?v=mWfSdsbrZs4&feature=youtu.be
  4. Εναλλακτικά, επισκεπτείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el στο πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και στη συνέχεια επιλογή του στοιχείου ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ.