Ενημέρωση για τις εργασίες στην 25ης Μαρτίου

Σας ενημερώνουμε ότι ο φωτισμός επί της 25ης Μαρτίου κι ειδικότερα από το ύψος της πλατείας Ηρώων Αγωνιστών έως και το Θέατρο Πέτρας, παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται κατά μήκος της οδού, μεταξύ των οποίων προβλέπεται και αλλαγή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υπομονή!