Ενημέρωση για τα ιατρικά δικαιολογητικά που κρίνονται απαραίτητα για την επανεγγραφή στο άθλημα της κολύμβησης.

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει για τα ιατρικά δικαιολογητικά που κρίνονται απαραίτητα για την επανεγγραφή στο άθλημα της κολύμβησης.

Δείτε τι ισχύει κατά περίπτωση για τους αθλούμενους

* Ενήλικες
• Οι αθλούμενοι που συμμετείχαν στα τμήματα του κολυμβητηρίου κατά την επαναλειτουργία του και προσκόμισαν βεβαίωση από καρδιολόγο, μπορούν να ξεκινήσουν την άθλησή τους με την έναρξη λειτουργίας του κολυμβητηρίου

• Οι αθλούμενοι που δε συμμετείχαν στα τμήματα του κολυμβητηρίου κατά την επαναλειτουργία του, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν νέα βεβαίωση καρδιολόγου καθώς και υπεύθυνη δήλωση που να διευκρινίζει ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας τους δεν παρουσίασαν δερματολογικά ή γυναικολογικά (για τις γυναίκες) προβλήματα

* Παιδιά
• Οι αθλούμενοι που δε συμμετείχαν στα τμήματα του Κολυμβητηρίου κατά την επαναλειτουργία του, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση που να διευκρινίζει ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας τους δεν παρουσίασαν σοβαρό πρόβλημα υγείας

Οι υπεύθυνες δηλώσεις χορηγούνται από την γραμματεία του Κολυμβητηρίου